Fundusze Europejskie

Cel projektu

Głównym celem projektu jest unowocześnienie i automatyzacja procesu kontroli jakości poprzez połączenie analityki biznesowej z funkcjami metrologicznymi jak i statystycznymi przy użyciu sztucznej inteligencji, interaktywnych wykresów, obiektów 3D oraz AR. Wzrost automatyzacji produkcji oraz zjawisko przenoszenia systemów pomiarowych na linie produkcyjne powoduje generowanie olbrzymiej ilości danych. Stworzona podczas projektu aplikacja do monitorowania jakości produkcji w czasie rzeczywistym będzie więc miała kluczowe znaczenie w każdej firmie. Dodatkowym celem projektu jest również stworzenie rozpoznawalnej i wiarygodnej marki, ugruntowanie pozycji na rynku i dostarczenie niezawodnego produktu z pełnym, nowoczesnym wsparciem technicznym.

Planowane efekty

Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, będącego efektem realizacji projektu.

Wartość projektu

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 026 841,00 zł

Wkład Funduszu Europejskiego

859 593,12 zł

Beneficient

KENSO SOFTWARE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością