Udostępniaj i kontroluj dostęp

Łatwo udostępniaj i współpracuj nad interaktywnymi wizualizacjami danych

Aventador pulpit nawigacyjny

Usprawnij komunikację wewnętrzną i zewnętrzną

Zwiększ wydajność biznesową, zapewniając wszystkim, z którymi pracujesz, dostęp do tej samej strony. Daj im możliwość analizowania dpomiarów na zawsze aktualnych danych.

Kontroluj dostęp do swoich analiz

Bezpiecznie udostępniaj wizualizacje i dane źródłowe wszystkim lub tylko kilku osobom. Kontroluj dostęp za pomocą uprawnień użytkownika i zespołu.

Bądź zawsze na bieżąco

Koniec z wysyłaniem raportów e-mailem i martwieniem się, czy przeglądasz najnowszą wersję. Wiedz, że Twoje dane są w czasie rzeczywistym.

KensoBI zarądzanie urzytkownikami

Kontrola dostępu

Twórz użytkowników i zespoły oraz konfiguruj uprawnienia, aby mieć pewność, że użytkownicy mają dostęp tylko do potrzebnych im zasobów. Ustaw uprawnienia dla zespołów, folderów lub poszczególnych pulpitów nawigacyjnych.

Współpraca

Połącz raporty z innymi narzędziami.Wyświetlaj pulpity nawigacyjne na stronie internetowej jako ramkę iframe — w postaci aktywnego pulpitu nawigacyjnego lub statycznej migawki. Migawki można udostępniać publicznie bez konieczności logowania się do systemu. Usuwamy poufne dane, takie jak zapytania i łącza do paneli, pozostawiając tylko widoczne dane metryczne i nazwy serii osadzone w Twoim pulpicie nawigacyjnym.

KensoBI export do CSV

Eksport

Eksportuj wyniki do plików CSV do użytku z zewnętrznymi edytorami tekstu. Generuj raporty dowolnej wizualizacji lub dashboardu i zapisuj je w formacie PDF lub PNG.

Gotowy żeby zacząć?

Zacznij tworzyć nowoczesne kokpity analityczne za pomocą KensoBI.
Zainstaluj na swój sposób, w chmurze lub lokalnie.